Laglederperm barnefotball -turneringsspill

Laglederperm barnefotball -turneringsspill

LAGLEDER

HOVEDOPPGAVE

 

Å være oppdrager-eksempelets makt.

Å utvikle de unges fotballferdigheter.

 

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt det praktiske fungerer rundt laget. Har ansvaret for organiseringen av lagets aktiviteter (ikke trening)

Sende ut info til spillerne fra styret og andre

Evnt organisere dugnader.

Oppdateringer av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, foresattes epost/tlf).

Følge opp at alle utøvere, trenere og lagleder er registrert på «minidrett.no»

Orientere styret fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter.

Se til at nye spillere fyller ut «publiseringsskjema»

Samarbeide med trener om spiller/foreldremøter.

Informasjonsansvarlig for sitt lag, inkl. oppdatering av Midsund fotball på facebook og Midsund IL på nett. (husk å tenke over hva dere skriver. Alle leser det, også barna og andre lag. Ikke fokuser for mye på resultat, heller på prestasjon, og vær positiv. )

Ansvarlig for påmeldinger til cuper i samarbeid med trener

Holde orden på fergekort. Sende kvittering til økonomiansvarlig ved påfylling.

Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert

Ansvarlig for bestilling av utstyr. Kontakt materialforvalter.

Utfylling av dommerkort, signering etter kamp. Husk å fylle ut dommerkort til unge dommere i barnefotballen. Få underskrift og kontonr. Leveres til økonomiansvarlig.

Ansvar for omberamming av kamper

Delta på klubbens trener/lagledermøter, og andre møter i regi av styret.

Delta gjerne kretsens ABC laglederkurs

 

SKIKK OG BRUK

Like å jobbe med barn

Være en blir lagleder (positiv)

Få fram glede, avdramatiser resultat (også på trening)

Lytt og snakk med spillerne. Vær rettferdig og bestemt, vær et forbilde. (eksempelets makt)

 

 

Forutsetninger som må være til stede

-lagledere forplikter seg til å følge Midsund Fotball`s sportsplan

-bidra til å utvikle et godt samarbeid med styret, spesielt sportsligleder  og med øvrige trenere/lagledere,

 

Hugs at når vi representerer Midsund IL, så har vi på oss overtrekksjakke eller Midsund IL genser.

Dette gjelder både hjemme -og bortekamper.

 

                                                                                                                        -styret-

LAGLEDERS OPPGAVER BARNEFOTBALL

 

Turneringsspill (6-7 år)

Finne ditt lags turnering på www.fotball.no evnt. Bruke appen «minfotball» der all info om lag står.

Avtale med de andre laglederne når dere skal ha turnering. (Anbefalt dato står oppført)

 

Les også; https://midsund-il.no/page/hjemmekamper-midsund--kampvert/ 

for mer info om kampvertens oppgaver på hjemmekamper. 

 

Arrangere turnering;

Før turnering;

Sjekke om bana er ledig

Legge ut på trener/lagledersiden når det blir bestemt at turneringen skal være, slik at alle får tilpasse sine treninger.

Lage spilleoppsett (tidspunkt)

Skaffe dommere -liste over dommere ligger på klubbdommersia på facebook.

Skaffe kampvert (gjerne 1 på hver bane) – ansvar for at ting går etter skjema. Veilede dommer. Kampvertvester ligger i hallen.

Ordne kiosk, ha vester tilgjengelig ved draktlikhet, matchballer, og nøkkel til garasjen der vantet er (3`er bana)

Telt til kiosk kan lånes ved Byggkompetanse.

Ta ut skjema «oppgjør klubbdommer.»

Legge ut info til spillerne. Husk bekledning og rett utstyr. Høre hvem som kan være med.

 

 

Turneringsdag;

Sette opp banene

Ordne til kiosken

Levere ut «jeg er dagens dommer» kort til dommerne som de kan dele ut.

Levere ut drakter, og samle de inn etter endt turnering.

 

 

Kampvertoppgaver;

Ta imot gjestende lag og dommer(e)

Få til Fair Play- møte og hilsen.

Les s 36 i Klubbhåndboken for mer info om oppgaver rundt Fair Play.

 

Etter turnering:

Få dommer til å fylle ut «oppgjør klubbdommer» både med kontonr og med underskrift. Levere til økonomiansvarlig.

Rydd opp rundt banen.

 

Reise på turnering borte;

o   Finne ut hvem som kan være med

o   Se til at alle har skyss, evnt. sette opp kjøreliste.

o   Foreldre som har 3 spillere i bilen får dekt ferga.

o   Ta med drakter. Levere ut, og samle inn etter endt turnering.