Hjemmekamper Midsund -kampvert

Kampvert

HJEMMEKAMPER

INSTRUKS KAMPVERT TURNERINGSSPILL OG ALL 5`ER FOTBALL

Skal være en utenom trenerteam, evnt lagleder

Gul kampvertvester ligger i hallen bak kiosken.

OPPGAVER:

Før kampen:

Ordne bane, mål og evnt garderober (om ønskelig)

Ønske begge/alle lag og dommer(e) velkommen.

Gi dommer(e) «jeg er dagens dommer» kortet som han/hun kan gi til 1-2 fra hvert lag.

Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

Bistå i å avholde Fair play-møtet.

Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser. Evnt snakke med foreldre/publikum/trenere om det går over streken.

Prate med dommer i pausen

Etter kampen:

Bistå i å organisere Fair play-hilsen.

Takker begge/alle lag og dommer(e)

Rydde rundt banen etter kampslutt.

Om du er lagleder; Få klubbdommer til å skrive under «oppgjør klubbdommer.»

 

7`ER FOTBALL (fra j/g 11)

 

Lagleder har ansvaret for arrangementet.

Sende sms til motstandere 1-2 dager før kamp, og ønske de velkommen. Evnt høre om de vil ha garderober.

Finne klubbdommer til kampen.

Dagen før;

Sende påminnelse til klubbdommer med klokkeslett

Kampdag:

Ordne til bane, mål, evnt låse opp garderober.

Ta i mot motstandere og dommer. Levere «jeg er dagens dommer» kort til dommer som deler det ut til 1-2 fra hvert lag.

Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

Bistå i å avholde Fair play-møtet.

Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

Støtte dommeren og påse at reaksjoner mot dommer er innen rimelighetens grenser. Evnt snakke med foreldre/publikum/trenere om det går over streken.

I pausen:

Bistå dommer. Støtte, og gi råd.

Etter kampen:

Bistå i å organisere Fair play-hilsen.

Takke motstandere og dommer for kampen.

Rydde rundt banen etter kampslutt.

Få klubbdommer til å skrive under «oppgjør klubbdommer.»

 

FRA J/G 12 -9`ER FOTBALL OG DAMELAG

 

Lagleder har ansvaret for arrangementet.

Sende sms til motstandere 1-2 dager før kamp, og ønske de velkommen. Evnt høre om de vil ha garderober.

Sende sms til oppsatt dommer der du ønsker han velkommen 1-2 dager før kamp.

Kampdag:

På 12 årslag slipper vi å bruke kamprapport.

Legge inn lag på FIKS, seinest 2 timer før kampstart. Etter dette blir den låst.

Ta ut kamprapport.

Ordne til bane, mål, evnt låse opp garderober om dette er ønskelig.

Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen.

Ta i mot motstandere og dommer.

Se over kamprapport sammen med dommer.

Bistå i å organisere Fair play-hilsen før kampstart.

Etter kampen:

Bistå i å organisere Fair play-hilsen.

Takke motstandere og dommer for kampen.

Rydde rundt banen etter kampslutt.

Skrive under kamprapport. Og få dommerregning fra dommer.

Registrere resultatet på minidrett eller på FIKS.

 

A-LAG HERRER

Før kamp:

Legge inn spillere på kamprapporten. Må gjøres seinest 2 timer før kampstart. Etter dette blir den låst.

Ta ut kamprapport.

Kjøpe frukt. à Kjøpes på Spar. Ta vare på kvittering, og gi den til økonomiansvarlig. Får igjen 60% på Bama.

Skjere opp frukt til begge lag og dommere.

Koke kaffi til begge lag og dommere, sette inn på garderobene.

Ønske motstandere og dommer velkommen til kamp.

Etter kamp:

Takke motstandere og dommere for kampen.

Spørre om de dommerne ønsker noe mer.

Ta i mot dommerregning fra alle dommerne, og skrive under kamprapport.

Registrere resultatet på minidrett eller FIKS.