Nyheter

Korona-virus

Grunnet forsterket tiltak for å begrense smitten av koronavirus er det satt igang tiltak som gjelder fra i dag, 12 mars.

Det skal ikke være noen form for aktivitet i regi av Midsund Idrettslag.

Dette gjelder treninger, cupèr, sosiale arrangement og uorganiserte aktiviteter, både i selve hallen, i helsestudio og utendørs. 

Det tillates heller ikke utlån av nøkler til bruk ifm. egentrening eller uorganisert aktivitet. 

Veldig viktig at vi respekterer dette! Dette vil gjelde til ny beskjed blir gitt!

 


Torsdag 12/03/20 Marita Drønnesund