Beskrivelse av roller/funksjoner

Beskrivelse av roller/funksjoner

Detaljert beskrivelse av rollene finner du i klubbhåndbokens hele versjon. 

Dette er veiledende, byttes ut fra styrets sammensetning og kvaliteter.           

 

STYRET 2017

Leder pt Tor Arve Ræstad

-fastsette agenda for styremøter og lede de

-ansvarlig kvalitetsklubbprosjekt

-overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben

-hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF.

-ansvarlig for daglig drift, oppfølging av adminastrive rutiner

-klubbens pressekontakt

-overgangsansvarlig

-hovedansvarlig samarbeid mellom handball og hovedidrettslag, møte på møter i hovedidrettslag. 

 

Nestleder pt Marita Drønnesund

-stedfortreder for leder

-FIKS og minidrett-ansvarlig

-Web/It -Ansvarlig

-ajurføre klubbhåndbok

-sponsoransvarlig

-tilskuddsportalen

-ansvar programhefte (sammen med materialforvalter)

 

Sekretær pt Matha M. Dyrseth

-referat styremøter

-søknader (cuper, fotballskoler, samensatte lag, dispensasjoner mm)

-mottak og distrubisjon av e-post

-Fair Play ansvarlig

-sette opp vaskelisete for hallen. 

-politiattestansvarlig

 

Økonomiansvarlig pt John Arne Øien

-lede og koordinere budsjettarbeid                            

-rapportere på styremøter

-ansvar for medlemslister, utfakturering og utbetalinger

 

Sportslig leder pt Jonny Godø

-trenerkoordiantor

-ansvarlig for at sportsplan blir brukt

-dommerkoordinator

-arrangere trenerforum

-bistå ved hospitering

                        

Arrangementsansvarlig pt Iren Rakvåg Lillebø

-ansvar for arrangement a-lagskamper

-kick off

-Prosjekt Tilhørighet 

-loddsalgsansvarlig (kjøttlotteri og morsdaglotteri) 

                                       

Materialansvarlig pt leder Tor Arve Ræstad

-ansvar innkjøp av utstyr

-programhefte (sammen med nestleder)

-utdeling av draktsett sesongstart

-søke om draktsett hovedsponsor v/behov

-publiseringsansvarlig

 

Styremedlem pt Martin Stølen

-Dommeransvarlig

-Rekrutteringsansvarlig