Laglederperm barnefotball -seriespill

Laglederperm barnefotball -seriespill

Laglederperm barnefotballen -seriespill

LAGLEDER

HOVEDOPPGAVE

 

Å være oppdrager-eksempelets makt.

Å utvikle de unges fotballferdigheter.

 

Lagleder er lagets administrative leder og har ansvaret for at alt det praktiske fungerer rundt laget. Har ansvaret for organiseringen av lagets aktiviteter (ikke trening)

Sende ut info til spillerne fra styret og andre

Evnt organisere dugnader.

Oppdateringer av spillerlister (spillerens navn, fødselsdato, foresattes epost/tlf).

Følge opp at alle utøvere, trenere og lagleder er registrert på «minidrett.no»

Orientere styret fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter.

Se til at nye spillere fyller ut «publiseringsskjema»

Samarbeide med trener om spiller/foreldremøter.

Informasjonsansvarlig for sitt lag, inkl. oppdatering av Midsund fotball på facebook og Midsund IL på nett. (husk å tenke over hva dere skriver. Alle leser det, også barna og andre lag. Ikke fokuser for mye på resultat, heller på prestasjon, og vær positiv. )

Ansvarlig for påmeldinger til cuper i samarbeid med trener

Holde orden på fergekort. Sende kvittering til økonomiansvarlig ved påfylling. 

Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert

Ansvarlig for bestilling av utstyr. Kontakt materialforvalter.

Utfylling av dommerkort, signering etter kamp. Husk å fylle ut dommerkort til unge dommere i barnefotballen. Få underskrift og kontonr. Leveres til økonomiansvarlig.

Ansvar for omberamming av kamper

Delta på klubbens trener/lagledermøter, og andre møter i regi av styret.

Delta gjerne kretsens ABC laglederkurs

 

SKIKK OG BRUK

Like å jobbe med barn

Være en blir lagleder (positiv)

Få fram glede, avdramatiser resultat (også på trening)

Lytt og snakk med spillerne. Vær rettferdig og bestemt, vær et forbilde. (eksempelets makt)

 

 

Forutsetninger som må være til stede

-lagledere forplikter seg til å følge Midsund Fotball`s sportsplan

-bidra til å utvikle et godt samarbeid med styret, spesielt sportsligleder  og med øvrige trenere/lagledere,

 

Hugs at når vi representerer Midsund IL, så har vi på oss overtrekksjakke eller Midsund IL genser.

Dette gjelder både hjemme -og bortekamper.

 

                                                                                                                        -styret-

LAGLEDERS OPPGAVER BARNEFOTBALL

Les også hvordan hjemmekamper arrangeres; 

https://midsund-il.no/page/hjemmekamper-midsund--kampvert/

 

Bortekamper; 

Sette opp kjøreliste. Foreldre som har mer enn 3 spillere i bilen får dekt ferga. 

Gi spillere og foreldre informasjon om kampdato. klokkeslett, bane, fergetid. 

Ta med evntuelle røde reservedrakter (i hallen) ved draktlikhet. 

Ta med medisinskrin. 

Takke for kampen, og se til at Fair Play hilsen blir gjennomført.