Midsundtrappene

Midsund IL sin storsatsning, Midsundtrappene tar form. 
Fire fjelltopper i Midsund får oppgraderte turstier og blir en magnet for turgåere.

I Mai 2017 er Sherpagutta tilbake i Midsund, da står Rørsethorn og Midsundhorn for tur.

Midsund IL
Prosjekt Midsundtrappene
v/ Kolbjørn Ove Stølen
Prosjektleder
Huskrullvegen 10
6475 MIDSUND
 
Mob. 95880057
 
Org no. 971473363
 
Konto no. 3910.11.56218