Nyheter

Fotballhefte 2016

Årets fotballhefte er på veg ut til alle i kommunen


Lørdag 30/04/16 Marita Drønnesund

Då er årets fotballhefte på veg ut til alle i kommunen vår.
Det er og siste gong vi får hjelp av Øyavis-gjengen til dette heftet som vi er ganske så stolte av at vi har fått til år etter år. Odd og Judith har heilt sidan første heftet kom ut vore sentrale i dette arbeidet. Vi får dessverre ikkje takka Odd personleg for hjelpa, men han visste at vi satte stor pris på alt arbeidet han har gjort for oss gjennom alle desse åra. Vi vil derimot benytte anledninga å takke Judith Rakvåg for fantastisk arbeid for oss og ikkje minst stor tålmodighet med oss i fotballgruppa. Takk og til alle annonsørane i årets fotballhefte.